Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


parkiranje
 
jan31
Ogledov: 2288
Predlog ustvarjen 22.12.2017
Z odzivom organa 09.02.2018
Zadnja sprememba 22.12.2017 10:03:51

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (20)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 09.02.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve je skupaj s Policijo proučilo predlog občana, da bi policisti in redarji še v večji meri zagotavljali prisotnost pred trgovskimi centri, ter s svojimi pooblastili zagotovili invalidom dostop do trgovin ter odstranili avtomobile, ki nimajo dovoljenja za parkiranje na prostoru za invalide.

Policijska pooblastila vezana na urejanje in nadzor prometa so predpisana v 13. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), kjer je navedeno, da policisti nadzirajo in urejajo promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za cestni promet. Skladno z Zakonom o cestah je nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.

Na parkirnem prostoru oziroma prometni površini, ki je javno dostopna vsem, pod enakimi pogoji, naloge izvajata redarstvo in policija.

Policija nadzor prvenstveno izvaja na cestnih relacijah, ki varnostno izstopajo (večje število prometnih nesreč s hujšimi posledicami) in na področju kršitev, ki so največkrat tudi vzrok takšnim prometnim nesrečam (neprilagojena hitrost, psihofizično stanje udeležencev v cestnem prometu, nepravilna stran in smer vožnje, ipd.) in ukrepa tudi ob zaznanih drugih kršitvah.

V letu 2017 je policija ugotovila in sankcionirala 1.173 kršitev po šestem odstavku 65. člena ZPrCP (neupravičeno parkiranje na označenem parkirnem prostoru za invalide), leto prej pa 786 kršitev. Nedvomno so zoper kršitelje ukrepali tudi redarji, tako da o izostanku nadzora ne moremo govoriti.

Nemogoče je pričakovati, da bo policija (in/ali redarstvo) na mestih, kjer so parkirna mesta rezervirana za invalide, zagotavljala stalno prisotnost. Policija zoper tovrstne kršitve izvaja usmerjene nadzore in ob zaznanih kršitvah ustrezno ukrepa.

Ministrstvo za notranje zadeve in Policija se zavedata, da se ljudje iz dneva v dan srečujejo s situacijami, v katerih so njihove osnovne pravice tako ali drugače kršene ali onemogočene. Eden od takšnih primerov je tudi pravica do parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Ravno zaradi zavedanja o tovrstni problematiki je bila izvedena raziskava, ki je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Rezultati so pokazali širino pomanjkanja moralne odgovornosti v družbi.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana tako pripravila ozaveščevalno kampanjo ozaveščanja in promocije kulture odgovornosti ter vrednot na področju parkiranja na mestih za invalide, in sicer pod sloganom PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM (več o projektu na spletni strani: http://parkiraj-izgovore.si/). Ministrstvo za notranje zadeve in Policija se navedenemu projektu pridružujeta in ga v celoti podpirata.

 

Priloge: