Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ugotavljanje očetovstva
 
matejrok
Ogledov: 2646
Predlog ustvarjen 10.01.2018
Z odzivom organa 22.02.2018
Zadnja sprememba 10.01.2018 07:29:47

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 22.02.2018

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Po pregledu prejetega predloga ugotavljamo, da le-ta ne vsebuje konkretnega predloga za spremembo zakonodaje glede ugotavljanja očetovstva. Predlagatelj je v predlogu zgolj pavšalno in brez obrazložitve navedel, da predlaga »…spremembo zakona o ugotavljanju očetovstva. Zdaj velja, da se očetovstvo ugotovi z DNK do petega leta starosti otroka, potem pa nič več.«.

V nadaljevanju pojasnjujemo veljavno zakonodajo glede ugotavljanja in izpodbijanja očetovstva, pri čemer smo upoštevali predlagateljevo navedbo, da »ima otroka z žensko, ki je poročena«. V zvezi s tem želimo najprej opozoriti, da v situacijah, ko se otrok rodi v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske, velja zakonska domneva, da je otrokov oče materin mož. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – Odl. US, 122/07 – Odl. US, 90/11 – Odl. US, 84/12 – Odl. US, 82/15 – Odl. US in 15/17 – DZ; v nadaljevanju ZZZDR) namreč določa v 86. členu, da za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere.

Nadalje določa ZZZDR v 96. členu, da mož lahko izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je rodila njegova žena v zakonski zvezi ali pred potekom tristo dni od prenehanja zakonske zveze, če misli, da ni njegov oče. Tožbo mora vložiti v enem letu od tedaj, ko je zvedel za okoliščine, ki vzbujajo sum, da otrok ni njegov.

Mati lahko izpodbija, da je oče njenega otroka tisti, ki velja po tem zakonu za njegovega očeta. Tožbo mora vložiti v enem letu po rojstvu otroka (97. člen ZZZDR).

Otrok lahko s tožbo izpodbija, da je njegov oče tisti, ki po tem zakonu velja za njegovega očeta (98. člen ZZZDR).

Kdor misli, da je oče otroka, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki po tem zakonu velja za otrokovega očeta. Tožbo mora vložiti v enem letu od dneva, ko je bilo očetovstvo vpisano v matično knjigo (99. člen ZZZDR).

Glede na zgoraj navedeno za otrokovega očeta velja mož otrokove matere, če je bil otrok rojen v zakonski zvezi ali v času tristo dni po prenehanju zakonske zveze. To domnevo pa je mogoče izpodbijati, in sicer z vložitvijo ustrezne tožbe na izpodbijanje očetovstva. Za spremembo osebnega statusa je tožbo potrebno vložiti tudi v primeru, če med strankami o tem ni spora.

Nadalje želimo pojasniti, da Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17; v nadaljevanju DZ), ki se prične uporabljati s 15.4.2019, deloma spreminja veljavno ureditev. 113. člen DZ namreč določa, da za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi, velja mož otrokove matere. Če preneha zakonska zveza s smrtjo moža otrokove matere, otrok pa se rodi v 300 dneh po prenehanju zakonske zveze, velja za otrokovega očeta umrli materin mož. Za otrokovega očeta, rojenega v zakonski zvezi, ki jo je mati sklenila v 300 dneh po prenehanju prejšnje zakonske zveze, velja materin mož iz nove zakonske zveze, ne glede na razlog prenehanja prejšnje zakonske zveze. Nadalje 131. člen DZ določa, da kdor misli, da je otrokov oče, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za otrokovega očeta po tem zakoniku, če hkrati zahteva, da se ugotovi njegovo očetovstvo. Tožbo mora vložiti v enem letu od takrat, ko je izvedel za okoliščine, iz katerih domneva, da je otrokov oče.

 

Priloge: