Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Delovna obveznost vzgojitelja, ko ne dela z otroki
 
pomlad2013
Ogledov: 3589
Predlog ustvarjen 05.02.2018
Z odzivom organa 03.04.2018
Zadnja sprememba 03.02.2018 14:58:56

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (1)   Popravki predloga  

 Glede na perečo   problematiko v javnih  vrtcih, ki zajema delovno obveznost vzgojitelja in  pom. vzgojitelja izven dela z otroki   predlagam, da Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport,  da  tudi v vrtcih   natančno določi oziroma natančno definira,  ostalo  delovno obveznost vzgojitelja,torej delovno obveznost vzgojitelja, ko ne dela z otroki, (delo izven neposrednega dela z otroki). 

V skladu z 41. členom Zakona o vrtcih, delovna obveznost vzgojitelja obsega:

-       pripravo na vzgojno delo,

-       načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela,

-       delo s starši

-       ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

 

V okviru z Zakonom o vrtcih in Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje   polni tedenski delovni čas  vzgojiteljevega dela z otroki, tako imenovano neposredno delo  z otroki (igralnica, igrišče, telovadnica, sprehodi v park, izleti, obiski kulturnih ustanov, razni ogledi…) oz. izvajanje vzgojnega dela,  obsega 30 ur.

2,5 ure na teden za polni delovni čas je malica.

Skupaj je to 32,5 ure na teden.

Na malico tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja, pogosto sploh ne gresta, pogosto tudi zato, ker ne moreta zaradi izpada kadra, ki ni nadomeščen in delata sama v oddelku.

Ostalo delovno obveznost vzgojitelja  to je 7,5 ure na teden za polni delovni čas (40 ur),   pa predstavlja:                                                                                                                                             - priprava na vzgojno delo,                                                                                                                   - načrtovanje vzgojnega dela,                                                                                                             - delo s starši in sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, kot  je navedeno  v  Zakonu o vrtcu.                                                                                                                                 Vzgojitelj se tudi strokovno izobražuje in izpopolnjuje.

Ravnatelji si različno razlagajo in vsak po svoje določajo čas in delo, ki ga štejejo za ostalo delovno obveznost vzgojitelja (delo izven dela z otroki).  Gre za neke vrste samovoljo ravnateljev.    

Nekateri ravnatelji  ne priznavajo priprave na vzgojno delo, ampak  to razumejo kot načrtovanje vzgojnega dela, kar pa ni ustrezno in ravnatelji tako ne priznajo časa, ki ga porabi vzgojitelj za pripravo na delo.                                                                                           Priprava na vzgojno delo npr. zajema pripravo različnega fizičnega materiala za delo z otroki, iskanje literature in  medijev za otroke ter vzgojitelja v knjižnici, iskanje   ustreznih gradiv na spletu, čas za sodelovanje s pom. vzgojiteljice pri pripravi na vzgojno delo in pri načrtovanju, urejanje fotografij za albume otrok oz. pripravo različnih medijev npr. filmčkov za starše, ponekod ravnatelj zahteva vsak teden fotografije za objavo na Facebook strani vrtca….                                                                                                                                                                                                                   Pri načrtovanju vzgojnega dela, gre za čas za razmišljanje o pedagoškem procesu, dejavnostih…, pisanje dnevnih priprav, mesečnikov, evalvacij, letnih delovnih načrtov vzgojitelja, pisanje poročila o realizaciji LDN vzgojitelja, pisanje opažanj otrok za pripravo na pogovorno uro,  pisanje načrtov za vključene otroke s prilagojenim programom, (v nekaterih oddelkih je teh otrok več),  pisanje raznih programov za  obogatitvene dejavnosti in poročil.   

 Dogajajo se velike anomalije, kar sproža slabo voljo med vzgojitelji in pom. vzgojiteljev, zavira ustvarjalnost in slabi pedagoški proces.   Poklic vzgojitelja je tudi  eden izmed najbolj stresnih poklicev. 

  


Ključne besede vrtec, delovna obveznost, vzgojitelj
Kategorija: Šolstvo


Zadnji komentarji:

stefanija | 08.02.2018 | 11:45
Kolker sem jaz razumela ta predlog ne gre za kontrolo vzgojiteljev ampak za to, da se jim prizna določeno delo, ki zakonsko spada pod njihovo delo, pa ga ravnatelji ignorirajo.
Peter Battelino | 07.02.2018 | 19:52
Komentar je bil izbrisan.
Razlog: neprimerno izražanje

DELOVNA OBVEZNOST VZGOJITELJA KO NE DELA Z OTROKI

 Glede na perečo   problematiko v javnih  vrtcih, ki zajema delovno obveznost vzgojitelja in  pom. vzgojitelja izven dela z otroki   predlagam, da Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport,  da  tudi v vrtcih   natančno določi oziroma natančno definira,  ostalo  delovno obveznost vzgojitelja,torej delovno obveznost vzgojitelja, ko ne dela z otroki, (delo izven neposrednega dela z otroki). 

V skladu z 41. členom Zakona o vrtcih, delovna obveznost vzgojitelja obsega:

-       pripravo na vzgojno delo,

-       načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela,

-       delo s starši

-       ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

 

V okviru z Zakonom o vrtcih in Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje   polni tedenski delovni čas  vzgojiteljevega dela z otroki, tako imenovano neposredno delo  z otroki (igralnica, igrišče, telovadnica, sprehodi v park, izleti, obiski kulturnih ustanov, razni ogledi…) oz. izvajanje vzgojnega dela,  obsega 30 ur.

2,5 ure na teden za polni delovni čas je malica.

Skupaj je to 32,5 ure na teden.

Na malico tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja, pogosto sploh ne gresta, pogosto tudi zato, ker ne moreta zaradi izpada kadra, ki ni nadomeščen in delata sama v oddelku.

Ostalo delovno obveznost vzgojitelja  to je 7,5 ure na teden za polni delovni čas (40 ur),   pa predstavlja:                                                                                                                                             - priprava na vzgojno delo,                                                                                                                   - načrtovanje vzgojnega dela,                                                                                                             - delo s starši in sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, kot  je navedeno  v  Zakonu o vrtcu.                                                                                                                                 Vzgojitelj se tudi strokovno izobražuje in izpopolnjuje.

Ravnatelji si različno razlagajo in vsak po svoje določajo čas in delo, ki ga štejejo za ostalo delovno obveznost vzgojitelja (delo izven dela z otroki).  Gre za neke vrste samovoljo ravnateljev.    

Nekateri ravnatelji  ne priznavajo priprave na vzgojno delo, ampak  to razumejo kot načrtovanje vzgojnega dela, kar pa ni ustrezno in ravnatelji tako ne priznajo časa, ki ga porabi vzgojitelj za pripravo na delo.                                                                                           Priprava na vzgojno delo npr. zajema pripravo različnega fizičnega materiala za delo z otroki, iskanje literature in  medijev za otroke ter vzgojitelja v knjižnici, iskanje   ustreznih gradiv na spletu, čas za sodelovanje s pom. vzgojiteljice pri pripravi na vzgojno delo in pri načrtovanju, urejanje fotografij za albume otrok oz. pripravo različnih medijev npr. filmčkov za starše, ponekod ravnatelj zahteva vsak teden fotografije za objavo na Facebook strani vrtca….                                                                                                                                                                                       Pri Pri načrtovanju vzgojnega dela, gre za čas za razmišljanje o pedagoškem procesu, dejavnostih…, pisanje dnevnih priprav, mesečnikov, evalvacij, letnih delovnih načrtov vzgojitelja, pisanje poročila o realizaciji LDN vzgojitelja, pisanje opažanj otrok za pripravo na pogovorno uro,  pisanje načrtov za vključene otroke s prilagojenim programom, (v nekaterih oddelkih je teh otrok več),  pisanje raznih programov za  obogatitvene dejavnosti in poročil.   

 Dogajajo se velike anomalije, kar sproža slabo voljo med vzgojitelji in pom. vzgojiteljev, zavira ustvarjalnost in slabi pedagoški proces.   Poklic vzgojitelja je tudi  eden izmed najbolj stresnih poklicev. 

  


Ključne besede: vrtec, delovna obveznost, vzgojitelj