Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Sprememba plačila sodnih stroškov
 
Aleksander Nerat
Ogledov: 1928
Predlog ustvarjen 21.05.2018
Z odzivom organa 17.07.2018
Zadnja sprememba 19.05.2018 10:34:26

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (8)   Popravki predloga  

Predlagam spremembo obračunavanja sodnih taks, odvetnikov in ostalih sodnih stroškov. Vso tarifiranje in načini določitve kot tudi samo plačilo s strani izgubljene stranke bi ostalo nespremenjeno. Spremenil bi se samo rok kdaj se plača. Namesto ob vložitvi tožbe bi plačilo sodnih taks ter drugih s sojenjem povezanih stroškov bilo zadržano do pravnomočnosti sodbe.  Na tak način se dejansko omogoči enakost pred zakonom za vse, saj lahko toži vsak, ki ima zato pravno podlago ne glede na svoj socialni status.

Hkrati bi tretjino sodnikove in tožilčeve trenutne plače vezali na % realizacije njegovih sodb/tožb in sicer v kvartalnem obdobju. Če je 10 sodb tega sodnika prišlo do pravnomočnosti od tega so se tri zaključile enako kot je sam dosodil/tožil bi mu za naslednje obdobje pripadalo 30% variabilnega dela. V kolikor znotraj kvartalnega dela ne bi bilo pravnomočnih sodb bi varibilni del bil 0%.

Za sodbe, ki se ne bi zaključile v razumnem roku (recimo 2 leti) ne sodnik in ne tožilec ne bi bila upravičena do stimulacije če tudi bi bila pravnomočna sodba v smeri njunih.

Na tak način bi tako sodniki kot tožilci bili vzpodbujeni k dobremu delu, kvalitetni pripravi in kvalitetnemu ter hitremu sojenju brez nepotrebnega pritoževanja na višje nivoje.

Podobno bi vplivali tudi do uporavičenosti do odvetniških stroškov ter tako vzpodbudili tudi odvetnike k kvalitetnemu delu brez nepotrebnega pritoževanja.

 


Ključne besede Pravdni postopek, sodne takse, sodni stroški
Kategorija: Pravosodje


Zadnji komentarji:

TB | 11.10.2018 | 12:49
Komentar je bil izbrisan.
Razlog: podvojen komentar
Peter Battelino | 23.05.2018 | 20:48
Moja pravkaršnja zgodba: lani januarja je sodišče izdalo sklep, da sem na podlagi umika zahteve tožnika prost vseh terjatev, kar po zakonu vključuje tudi izbris zaznamka terjatve v ZK.
Prejšnji mesec – 15 mesecev kasneje, sem dobil obvestilo, da bojo ta dolg vpisali v ZK.
Po tem sem obiskal arhiv sodišča, kjer je v sporni zadevi zadnji dokument še vedno omenjeni sklep sodišča. Torej ne gre za oživitev spora, za kar morda nisem vedel. Na ZK sem zato poslal kopije dokumentacije, da sem prost vseh terjatev, včeraj pa dobil odgovor ZK, da moram pred njihovim odgovorom plačati takso »za ugovor« (POIZVEDBA IN OBVESTILO SODIŠČU NI UGOVOR !), sicer bojo proti meni sprožili izterjevalni postopek.
Naš pravni sistem skupaj z zakonodajo - razen na področju obravnave kriminala, je GNOJNA JAMA, pravniki na vseh pozicijah pa ena največjih sramot našega sistema in družbe. 
Aleksander Nerat | 04.06.2018 | 17:37
RAvno zaradi takih stvari bi se morali VSI stroški poravnati ŠELE PO PRAVNOMOČNOSTI. To je edino kar zagotavlja resnično pravno varnost. Brezplačna pravn apomoč ima taka merila, da je spet skoraj sama sebi namen saj  se upošteva dohodek ne pa tudi recimo fiksni odhodki (krediti in druge terjatve itd) zaradi česar marsikdo, ki si v resnici ne more privoščiti plačila sodne takse ni upravičen do zmanjšanja/opustitve plačila niti do BPP.. Sodniki pa nekateri sodijo v tri dni brez recimo upoštevanja zavezujočih sodb EU sodišča, brez upoštevanja nekaterih osnovnih ustavnih pravic itd... 
verso verso | 23.05.2018 | 11:47
1. sodna taksa bi se morala plačati po pravnomočnosti sodne odločbe, tako taksa za pravno sredstvo kot taksa za sodno odločbo
2. stranka, ki izgubi povrne drugi stranki stroške postopka (stroške zastopanja, zagovarjanja) in plača tudi sodno takso stranke, ki je zmagala
3. odločitve glede stroškov vezati na odločitev sodnika (razumni rok, vrnitve v novo odločanje), če sodniku instanca 10 x vrne zadevo potem se oceni njegovo delo z sodniško oceno in mu preneha sodniška funkcija, ni sposoben za sodnika, isto za tožilca z tožilsko oceno 
4.kdor meni, da ne more doseči varstva drugače kot sodnega varstva, je prav, da do pravnomočnosti nima nobenih stroškov, sranje z brezplačno pravno pomočjo odpade

podpiram predlog
heizenberg | 23.05.2018 | 08:13
Predlog bom podprl s pristavkom, da tisti s socialno šibkim statusom ne bodo ob zaključku sojenja nič "močnejši". Če denarja nimaš, ga pač nimaš. 
manuela stefanovski | 22.05.2018 | 10:14
strinjam se s predlogom v celoti !
jagoda tovirac | 21.05.2018 | 14:50
Zelo dober predlog!
Burek Man | 21.05.2018 | 10:52
Ne vem, če je hitro delo enako dobremu. Pogledal bi v dveh minutah primer, pet minut poslusal, se od oka odlocil, kdo ima prav, in denar bi letel na trr. 
Aleksander Nerat | 21.05.2018 | 12:01
Nikakor seveda ni namen vzpodbujanju NEKAKOVOSTNEGA hitrega odločanja ampak zmanjšanje NEPOTREBNE POTRATE časa in denarja s SLABIM sojenjem. Prve stopnje tako kot je ne odločijo o NIČEMER, ker je postalo stalna praksa, da se pritoži ali ena ali druga stran. Zato je potrebno vrniti kakovost sojenja v prvo stopnjo tako, da se bo kdaj kaj tam tudi končalo.Prva stopnja mora biti pojem kakovstnega odločanja. Žal spričo dejstva, da bo tako ali tako šlo naprej so sodbe premnogokrat pavšalne, pravna skropucala, slabo argumentirane, sodniki se ne poglabljajo v stvari itd.. Seveda ne vsi, da se razumemo.

Vse to krade čas potreben za kakovostno delo in ustvarja NEPOTREBEN časovni pritisk. Če bi izločili nepotrebno ponavljanje postopkov bi lahko vsak še tako zahteven primer zaključili v dveh ali pa recimo treh letih. Zaključili. Danes zaradi slabega dela in sistemsko podprtega pritoževanja po treh letih vrnemo zadevo na prvo stopnjo in gremo spet vse od začetka.

Če prestavimo plačilo na konec tudi odpade potreba po odločanju kdo je upravičen do BPP, opravičen plačila takse itd.. se pravi spet spostimo nekaj časa za dejansko delo. Ker bi enako po opravljenem delu plačali tudi odvetnike bi tudi slednji imeli interes za hitrejše delo ne pa recimo vlaganej dopisov zadnji dan čeprav bi lahko recimo že mesec nazaj itd. Vsi v verigi bi morali biti plačani PO opravljenem delu in njihovo delo je opravljeno, ko je sodba pravnomočna in nič prej.

Sprememba plačila sodnih stroškov

Predlagam spremembo obračunavanja sodnih taks, odvetnikov in ostalih sodnih stroškov. Vso tarifiranje in načini določitve kot tudi samo plačilo s strani izgubljene stranke bi ostalo nespremenjeno. Spremenil bi se samo rok kdaj se plača. Namesto ob vložitvi tožbe bi plačilo sodnih taks ter drugih s sojenjem povezanih stroškov bilo zadržano do pravnomočnosti sodbe.  Na tak način se dejansko omogoči enakost pred zakonom za vse, saj lahko toži vsak, ki ima zato pravno podlago ne glede na svoj socialni status.

Hkrati bi del sodnikove plače, ki predstavlja uspešnost, vezali na % realizacije sodb. Na primer sodnik je izrekel 10 sodb od tega so se tri zaključile enako kot je sam dosodil zato mu pripada 30% od sicer predvidene stimulacije. Izplačano dobi seveda ob pravnomočnosti. Na tak način bi sodniki bili vzpodbujeni k dobremu sojenju in hitremu sojenju.


Ključne besede: Pravdni postopek, sodne takse, sodni stroški