Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Obvezni vodomati na javnih krajih
 
baron
Ogledov: 1180
Predlog ustvarjen 31.08.2018
Z odzivom organa 23.10.2018
Zadnja sprememba 29.07.2018 14:09:18

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (8)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 23.10.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Slovenija je ena izmed najmanjših držav v Evropi, a je glede vodnih virov med najbogatejšimi evropskimi državami. V primerjavi z razvitimi državami je kakovost voda v Sloveniji v samem evropskem vrhu. Eden od razlogov je brez dvoma ta, da večina rek izvira na ozemlju Slovenije. Za veliko evropskih držav je površinska voda zelo pomemben vir pitne vode, medtem, ko se v Sloveniji s pitno vodo iz površinskega vira oskrbuje le približno 3 % prebivalstva. Podzemna voda je vir pitne vode za približno 97 % prebivalcev v Sloveniji. Njena kakovost v mnogih pomembnih vodonosnikih ustreza vsem zahtevam za pitno vodo zato jo lahko uživamo v naravnem stanju, kar je velika prednost Slovenije, saj je to v evropskem prostoru in tudi drugod po svetu redkost (vir: Kakovost voda v Sloveniji).

Za oskrbo s pitno vodo je pomembna kakovost pitne vode. Mikrobiološko in kemijsko ustrezna je predvsem voda, zagotovljena z večjimi vodooskrbnimi sistemi, ki lahko zagotavljajo ustrezno obdelavo vode, in kjer so določena vodovarstvena območja. Za oskrbo s pitno vodo in druge uporabe vode porabimo v Sloveniji le manjši delež razpoložljive vode, in sicer okoli tri odstotke razpoložljivega odtoka vode.

Za Slovenijo so vprašanja, povezana z učinkovitim upravljanjem vode, pomemben vidik v okviru priprav in izvajanja prav vseh nacionalnih upravljavskih politik. Prav gotovo Slovenija predstavlja primer dobre prakse na področju oskrbe s pitno vodo in varovanja vodnih virov, kar omogoča neposredno uporabo pitne vode iz pipe.

Smo ena izmed redkih držav, ki ima pravico do pitne vode opredeljeno z ustavo. Tako je določena (zdravstveno ustrezna) pitna voda kot človekova pravica, katere zaščita in zagotavljanje je povzdignjena na ustavno raven. Nadalje ustava opredeljuje tudi, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države in da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo.

Z zadovoljstvom spremljamo naraščajoče zavedanje pomena pitne vode in pozivov k njeni neposredni uporabi iz pipe. Postavitev pitnikov sicer ne sodi v okvir izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Strokovno pa želimo podpirati prakse, ki omogočajo možnost porabe pitne vode na javni infrastrukturi in na javnih mestih brez posebnega dodatnega plačila, seveda ob normalnih količinah uporabe te vode. Prvenstveno, pred regulacijo obveznosti postavitve pitnikov na javnih mestih, pa je pomembno tudi ozaveščanje na strani uporabnika nestekleničene pitne vode in tudi na strani ponudnika pitnikov, kot so to lahko lokalne skupnosti in tudi drugi potencialni ponudniki postavitve pitnikov na javnih mestih.